top of page

Leren typen
Vlot en blind leren typen met 10 vingers op een speelse en kindvriendelijke manier.

Wat?

We bieden een nieuwe typmethode, die afwijkt van klassieke dactylolessen met als doel functioneel en blind te kunnen typen. Zowel de methode van TypTien als 2Hands4Kids kunnen in onze praktijk worden gevolgd.

Voor wie?

Alle kinderen vanaf 9-10 jaar die gemotiveerd zijn om te leren typen.

Deze methode is eveneens geschikt voor kinderen met fijnmotorische problemen, dyspraxie, dyslexie, dysorthografie en autismespectrumstoornis.

Hoe?

We bieden een speelse en kindvriendelijke aanpak waarbij alle zintuigen en leerkanalen geprikkeld worden om het typen te verwerven en te automatiseren.

Er wordt gewerkt met kleurtjes, figuurtjes,  verhaaltjes, spelletjes, invuloefeningen,… 

Door bewust met iets anders bezig te zijn, wordt het onbewuste geautomatiseerd. We leren eerst de letters en letterposities. Vanuit deze kennis automatiseren we het fijn-motorisch handelen.

Praktische info

 

Totaalpakket:  €260 

    €230  10 groepslessen
    €30   online account & werkboekje

 

                               
Inschrijven kan

- enkel voor de volledige reeks

- voor de reeks startend in september

- voor de reeks startend in januari

bottom of page