top of page

Tarieven

1. Aanvraag logopedische therapie

Voor de meeste problematieken is er een tussenkomst voorzien via de mutualiteit. Als dit niet het geval is, voorzien de meeste mutualiteiten een tussenkomst via een aanvullende verzekering. Dit wordt samen met u besproken.

2. Aanvraagformulier door patiënt/ouder(s)

Een akkoord moet worden ondertekend door de rechthebbende.

 

3. Voorschrift gespecialiseerde arts / huisarts

Voor de meeste problematieken moet een specialist een voorschrift ondertekenen om therapie op te starten na het verkrijgen van het logopedische verslag. Meestal moet dit door een Neus-, Keel-, Oorarts, neuroloog of neuropediater worden uitgevoerd. Voor bepaalde problematieken moet een andere gespecialiseerde arts dit uitvoeren. Om een verlenging aan te vragen (na 1 jaar), mag dit vaak door de huisarts worden ondertekend.

Voor taal-aanvragen moet er eveneens een audiologisch onderzoek uitgevoerd worden (gehoortest). Dit om aan te tonen dat gehoorproblemen niet de oorzaak kunnen zijn van de taalachterstand.

4. IQ-gegevens

Bij taalproblematieken moeten we ook kunnen aanwijzen dat dit niet het gevolg is van een beperkte intelligentie. Daarom moet een IQ-test worden uitgevoerd. Hiervoor zijn 2 opties:

  • CLB op school (niet altijd mogelijk)

  • Privé-psychologe ( Dit wordt niet/gedeeltelijk terugbetaald.)

 

5. Aanvraag bij de mutualiteit

Wanneer alle papieren in orde zijn, kunnen deze worden opgestuurd naar de mutualiteit waar een adviserend geneesheer akkoord moet gaan met de aanvraag. Na goedkeuring kan de logopedische therapie worden opgestart.

6. Aanvullende ziekteverzekering

Wanneer u geen recht heeft op een wettelijke terugbetaling, kan er eventueel navraag worden gedaan voor een gedeeltelijke terugbetaling via de aanvullende ziekteverzekering. Het aantal sessies, het terugbetaald bedrag en/of er al dan niet een doktersvoorschrift nodig is, is afhankelijk van welke mutualiteit u lid bent. Hieronder vindt u alvast enkele links:

bottom of page