top of page

Articulatie

Zoals eerder vermeld kunnen articulatorische problemen opgemerkt worden die soms de verstaanbaarheid negatief beïnvloeden. Dit kan gaan om een foutieve /s/, een foutieve of afwezigheid van een /r/, een tong die telkens zichtbaar is bij het uitspreken van onder andere klanken als /l/,/n/,/t/,/d/,/s/ en /z/. Ook het perfectionaliseren van de articulatie kan therapeutisch getraind worden, dit zowel bij kinderen als volwassenen.

bottom of page