top of page

Meertaligheid

De vraag naar hulp voor kinderen die in een meertalige thuissituatie opgevoed worden, groeide uit tot het specialiseren van taalstoornissen in een meertalige opvoeding. Collega Yana Loosvelt specialiseerde zich in het diagnostiseren, begeleiden en informeren van zowel kind als ouder. 

Maakt u zich zorgen of twijfelt u of uw kind een taalontwikkelingsvertraging heeft al dan niet door een meertalige opvoeding? Neem dan zeker contact op met de praktijk.

bottom of page