top of page

Wat is SpeLeOo?

SpeLeOo vakantiekampen werd ontwikkeld vanuit de logopedische praktijk om kinderen gedurende de vakantieperiodes toch voldoende leermogelijkheden te bieden in een losse vakantiesfeer. SpeLeOo staat voor “Spelen, Leren, Ontspannen en Ontdekken”. We willen geen lessen of schoolvakken aanbieden, maar vooral de individuele vaardigheden blijven triggeren op een speelse, creatieve en sportieve manier. Vanuit deze gedachtengang werd ook ons logo ontwikkeld. Hoewel in het begin een papiertje niet veel lijkt, kan je met wat vouwen en plooien toch een prachtige vogel creëren. De kraanvogel staat voor kracht en de kleuren oranje en geel representeren de vreugde, warmte en geborgenheid.

Wie zijn SpeLeOo?

In de eerste plaats ben ik Freya, coördinator, mama van twee dochters Niene en Jole. Als mama ken ik de zoektocht naar een plekje voor de kampjes in de vakantie. Ikzelf zoek graag kampjes in de buurt en met een organisatie die toch al wat ervaring heeft in het omgaan met kinderen. Met dit in het achterhoofd werd het zaadje geplant om zelf vakantiekampen te gaan organiseren.

 

Wij zijn Freya, Yana en Julie, drie logopedisten die reeds enkele jaren samenwerken in de praktijk en steeds vernieuwende uitdagingen aangaan. Dit jaar willen we van start gaan met het aanbieden van vakantiekampen. We werken in de praktijk voornamelijk met kinderen vanaf 4 jaar tot 16 jaar. Ons doel is steeds het motiveren, stimuleren, vertrouwen opbouwen en zorgen voor succeservaringen op niveau van het kind zowel op vlak van taal, spraak, stem als schoolse vaardigheden. Onze kennis en ervaringen vanuit de praktijk willen we nu inzetten om een breder publiek aan te spreken. Ook hebben Yana en Julie reeds ervaring als moni’s en zullen zij het kamp in goede banen kunnen leiden.

Voor wie is SpeLeOo?

We hebben een brede doelgroep gekozen van derde kleuters tot en met leerlingen van het derde leerjaar. Zo kunnen we telkens leuke (niveau)groepjes maken en variatie in activiteiten voorzien. Een groepje wordt in eerste instantie gemaakt op basis van klasniveau, maar kan evengoed klasoverstijgend zijn, afhankelijk van de noden, behoeftes en interesses van het kind. Zo proberen we toch een aanpak op maat te voorzien. 

Hoe verloopt een SpeLeOo-kamp?

Uiteraard blijft het vakantie en willen we de kinderen vooral plezier gunnen. We bouwen een dagstructuur dan ook als volgt op: In de voormiddag starten we de dag met het themalied. We zorgen voor een (voor)schoolse stimulans en een gezond tussendoortje. Om de voormiddag af te ronden wordt nog een spel gespeeld of een creatieve activiteit gestart. In de namiddag zorgen we voor het afwerken van de creatieve activiteit of leven we ons uit met een sportactiviteit. Na het tussendoortje is er vrij spel en eindigen we onze dag opnieuw met het themalied.

Contact

Coördinator: Freya Vercruysse

0499 15 17 14

bottom of page