top of page

Leerstoornissen

dyslexie - dysorthografie - dyscalculie

Wordt er vanuit school gemeld of heeft u zelf opgemerkt dat uw kind moeite heeft met lezen, schrijven, spellen, rekenen en/of leren? Naast de zorg op school, kunnen wij als logopedist ondersteuning bieden om de bepaalde achterstand te reduceren of zelfs in te halen. Wanneer er na één jaar therapie nog heel wat moeilijkheden worden opgemerkt, is het onze taak als logopedist samen met leerkracht, zorg en CLB om na te gaan of er sprake zou kunnen zijn van een stoornis, m.n. dyslexie (lezen), dysorthografie (spellen) of dyscalculie (rekenen). Wij zorgen voor duidelijkheid door advies, coaching en overleg om zo de nodige maatregelen voor uw kind op te starten en verder te begeleiden.

bottom of page