top of page

Spraak- en Taal(ontwikkeling)

Heeft u of school opgemerkt dat uw kind het moeilijk heeft om taal te begrijpen en/of te gebruiken en/of zich verstaanbaar te maken? Dan is het onze taak als logopedist om na te gaan of het hier gaat om problemen op vlak van taal en/of spraak. De communicatie is een heel belangrijk aspect in het leven en als deze door een gebrek aan taal of moeilijke verstaanbaarheid beperkt wordt, kan dit frustrerend worden voor zowel uw kind als de omgeving. Als logopedist kunnen we u adviseren, coachen en therapie aanbieden om zo de taal uit te breiden en/of de spraak terug verstaanbaar te maken.

bottom of page