top of page

Over Freya

In juni 2009 ben ik afgestudeerd aan de Arteveldehogeschool te Gent, waar ik het diploma van Professionele Bachelor in de Logopedie en Audiologie – afstudeerrichting Logopedie heb bekomen. Ik startte in een groepspraktijk te Avelgem om beroepsgewijs ervaring op te doen vooraleer ik zelfstandig een praktijk ging opstarten. Dit combineerde ik met een groepspraktijk in Deerlijk en enkele maanden zwangerschapsvervanging om verschillende visies binnen ons werkveld te leren kennen.

In 2012 verhuisden we naar ons eerste avontuur in Deerlijk en startte het avontuur van een eigen praktijk die na enkele jaren goed gebloeid is. Ik stopte daarom één van de groepspraktijken en combineerde enkel nog met de groepspraktijk in Avelgem en therapeutische begeleiding in WoonZorgCentra en Rust- en VerzorgingsTehuizen waar het collegiaal werken me steeds nauw aan het hart ligt.

In 2014 besliste ik mijn grenzen te verleggen en volgde ik een opleiding om als TypTienTwee-trainer aan de slag te kunnen naast de logopedische therapie. Voor mij is dit een heel leuke afwisseling omdat de lessen in groep doorgaan, maar toch individueel aangepast worden aan elk kind en zijn/haar noden.

IMG_6020_edited.jpg

Ondertussen ben ik ook trotse mama geworden van twee kinderen. De combinatie van het gezinsleven en het zelfstandige werk als logopediste is voor mij van groot belang.

In 2020 besloot ik om de praktijk verder uit te breiden om zowel de stijgende vraag als de kwaliteit van de therapie tegemoet te komen. Yana startte in september 2020 en in september 2021 vervolledigde Julie de praktijk. Ondertussen hebben we ook de locatie van de praktijk veranderd naar centrum Harelbeke.

 

Aanvankelijk concentreerde ik me zowel op kinderen met leerproblemen/-stoornissen, waaronder dyslexie, dysorthografie en dyscalculie als kinderen met taal- en spraak(ontwikkelings)stoornissen. Hierbij spits ik me meer en meer toe op fonologische ontwikkelingen bij kleuters. Als laatste verrijkte ik mijn logopedische achtergrond bij personen met stemstoornissen waarbij de stemtherapie bestaat uit het informeren, adviseren, aanleren en coachen.

Opleiding

Professionele Bachelor in de Logopedie en Audiologie - afstudeerrichting Logopedie - Arteveldehogeschool

TypTienTwee-trainer - Thomas More

Specialisatie fonologische stoornissen

Specialisatie OMFT

Over Yana

Ik ben sinds juni 2018 afgestudeerd aan de Arteveldehogeschool te Gent. Ik behaalde daar het diploma Professionele Bachelor in de Logopedie en Audiologie – afstudeerrichting Logopedie. Tijdens de opleiding deed ik ervaring op in twee zelfstandige praktijken en in de zorg op een lagere school.

 

Daarna volgde ik nog een bijkomende opleiding Educatieve Bachelor Lager Onderwijs, waarvan ik in juni 2020 afstudeerde. Naast logopediste ben ik dus ook leerkracht. Na mijn 2 opleidingen, kriebelde het toch om aan de slag te gaan als logopediste.

 

In augustus 2020 startte ik deeltijds in de groepspraktijk bij Freya. Verder werk ik ook nog in een andere praktijk. In mijn vrije tijd ben ik vaak bezig met muziek. Ik speel zelf 3 instrumenten en ik geef daarnaast ook muziekles aan kinderen. Werken met kinderen ligt me dus nauw aan het hart. Ik hecht belang aan het welbevinden van kinderen/volwassenen, want pas wanneer iemand zich goed in zijn vel voelt, kan je echt aan de slag gaan. Openheid, een goede vertrouwensrelatie en een aanpak op maat staan voor mij centraal.

Opleiding

Professionele Bachelor in de Logopedie en Audiologie - afstudeerrichting Logopedie - Arteveldehogeschool

Educatieve Bachelor lager onderwijs

Specialisatie Stemstoornissen

Specialisatie Meertaligheid

IMG_6011.JPG
IMG_6018_edited_edited.jpg

Over Julie

Sinds juni 2021 ben ik afgestudeerd aan de Arteveldehogeschool te Gent als logopediste. Tijdens mijn opleiding deed ik ervaring op in twee zelfstandige praktijken waar ik mij hoofdzakelijk toespitste op taal-, leer- en articulatiestoornissen. Daarnaast stond ik in een revalidatiecentrum voor kinderen met hoofdzakelijk taal- en gedragsproblemen.

 

Na mijn professionele bachelor, volgde ik een opleiding om Typtientrainer te kunnen worden en zo kinderen in groep te leren typen. Ik vind levenslang leren een echte must en volgde daarom ook nog enkele andere bijscholingen zoals: ‘Aan de slag met Metaphon’, ‘Autismevriendelijk belonen’, ‘Omgaan met verdriet en emotionele pijn bij kinderen en hun ouders’ en ‘Faalangst bij kinderen’.

 

Naast de groepspraktijk hier in Harelbeke, kan u mij ook terugvinden in een groepspraktijk te Waregem. Ik heb een groot hart voor kinderen en probeer ze bijgevolg met veel enthousiasme en een positieve ingesteldheid te motiveren. Daarbij vind ik het belangrijk om een vertrouwensband met de cliënten aan te gaan en hecht ik belang aan een goed gevoel van beide partijen. Vòòr mijn carrière als logopediste, ben ik in de zomer jarenlang animator geweest op een kinderspeelplein. Daarnaast hou ik van wandelen, paardrijden en zit ik in een jeugdbeweging (KLJ).

Opleiding

Professionele Bachelor in de Logopedie en Audiologie - afstudeerrichting Logopedie - Arteveldehogeschool

Typ10-trainer

Specialisatie fonologische ontwikkeling

bottom of page